Om CIO Swedens lägesrapport för IT - Architecture Corner, episode #2

Joakim Lindbom (Enterprise Architect from Capgemini) och Casimir Artmann (Enterprise Architect from Sogeti) diskuterar kring CIO Swedens lägersrapport för IT som publicerades för några dagar sedan. 

Du kan följa dem på Twitter som @JoakimLindbom och @artmann.

Notes:
1) Ny studie: Förväntningarna ökar och frustrationen minskar bland Sveriges CIO:er, http://cio.idg.se/2.1782/1.610986/forvantningarna-okar-frustrationen-minskar-bland-sveriges-cio-er

Published by Artmann Media, Höganäs, Sweden, March 2015.
http://www.artmann.co.uk